CooL-groep 8
gestart
juni 2023

CooL-programma

Je leefstijl als sleutel tot preventie én tot herstel. Het aantal mensen met een chronische ziekte neemt steeds verder toe. Een groot deel van deze lichamelijke aandoeningen, als diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, hangen direct of indirect samen met voeding en leefstijl. Overgewicht en obesitas spelen hierbij een belangrijke rol. Door deel te nemen aan het CooL-programma ga je actief aan de slag met jouw leefstijl.

Wil je jouw leefstijl blijvend veranderen? Zet dan deze stap naar een betere gezondheid en meld je aan voor CooL!

Wat is CooL?

CooL staat voor COaching Op Leefstijl. Dit leefstijlprogramma kun je bij mij volgen. CooL is een zogenaamde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Vanaf 1 januari 2019 zit deze GLI in het basispakket en wordt volledig vergoed door je zorgverzekering, zonder gevolgen voor het eigen risico.

CooL is een 2-jarig leefstijlprogramma met groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. De rode draad door het programma is gedragsverandering met aandacht voor voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning. Het uiteindelijk doel is een gezondere leefstijl. Het hele programma wordt begeleidt door mij. Als leefstijlcoach ben ik in het bezit van een CooL-licentie. Hiermee toon ik aan dat ik aan alle criteria voldoe om het CooL-programma uit te voeren.

CooL - een mooie kans om aan je gezondheid te werken

Wil je weten wat jouw BMI is?

Je BMI bereken je als volgt: je gewicht (in kilo’s) gedeeld door je lengte (in meters) en dat nog een keer delen door je lengte. Maar je kunt natuurlijk ook deze calculator van het voedingscentrum gebruiken.

Voor wie?

Je komt in aanmerking voor CooL als je:

 • 18 jaar of ouder bent
 • Overgewicht hebt (BMI 25-30) en daarnaast artrose of slaapapneu of een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten of een vergrote buikomvang
 • Als je ernstig overgewicht hebt (BMI ≥ 30)
 • Je voldoende gemotiveerd bent om een leefstijlprogramma te doorlopen.

Voordelen voor jou

 • Jij staat centraal. We kijken samen naar welke veranderingen in jouw leefstijl al een groot effect hebben.
 • CooL richt zich op voeding en bewegen, maar ook op slaap, stress, ontspannen, plannen en gedragsverandering.
 • Jij stelt samen met mij doelen op met acties die bij je passen, in jouw eigen tempo.
 • Je krijgt individuele aandacht, maar je kunt ook ervaringen uitwisselen in de groep.
 • Je maakt kennis met de mogelijkheden in de buurt om actief te worden op jouw niveau bijvoorbeeld samen met de buurtsportcoach.
 • Jouw huisarts en/of praktijkondersteuner werkt samen met mij en blijven je op de achtergrond ondersteunen.
 • CooL is verzekerde zorg en heeft geen invloed op je eigen risico.

CooL-sessie 6 'Hoe maak ik mijn acties tot een succes?' 

Programma

CooL is een twee-jarig programma en bestaat uit een basisprogramma en een onderhoudsprogramma.

Het basisprogramma van ongeveer acht maanden is gericht op gedragsverandering en bestaat uit:

 • één individueel intakegesprek van 1 uur
 • acht groepssessies van 1,5 uur
 • twee tussentijdse individuele gesprekken van 45 minuten
 • een eind/evaluatiegesprek van 1 uur.

Het onderhoudsprogramma van ongeveer 16 maanden is gericht op gedragsbehoud en heeft een soortgelijke opzet als het basisprogramma. Bekijk hier het volledig CooL-programma:

Aanmelden

Aanmelden voor het CooL-programma kan via je eigen huisarts of praktijkondersteuner. Hij/zij kan je vervolgens doorverwijzen naar mij, een gekwalificeerde uitvoerder van het CooL-programma. Val je niet binnen bovenstaande criteria maar wil je het programma wel volgen? Neem dan contact met mij op. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden.